CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Hàng hoá được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, NHÀ SÁCH CÁI BÈ chỉ là bên nhận hộ sản phẩm được bảo hành cho nhà sản xuất, do đó bên mua phải thực hiện việc mang sản phẩm cần bảo hành đến địa điểm cửa hàng, bên mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh cho việc mang sản phẩm đến địa điểm nhận bảo hành. Thời gian bảo hành hoàn toàn tuỳ thuộc vào phản hồi từ nhà sản xuất. Đối với hàng hoá không có chính sách bảo hành, NHÀ SÁCH CÁI BÈ phải có trách nhiệm thông báo cho bên mua khi nhận được yêu cầu bảo hành. 

Scroll To Top
Close
Close
Cửa hàng
Sidebar
0 Giỏ hàng
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping