THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian

Từ ngày 01/01/2023.

2. Địa điểm áp dụng

Tại cửa hàng: Chỉ áp dụng sử dụng dịch vụ In – Photocopy.

Mua hàng online : Tất cả các sản phẩm trên trang www.nhasachcaibe.com

3. Đối tượng tham gia

Áp dụng cho khách hàng thành viên.

4. Nội dung chương trình

Khách hàng sử dụng dịch vụ In – Photocopy tại cửa hàng hoặc online mỗi 10.000đ được tích 1 điểm.

Khách hàng mua hàng online trên trang www.nhasachcaibe.com mỗi 10.000đ được tích 1 điểm.

5. Cách quy đổi và sử dụng điểm

1 điểm = 500đ.

Khách hàng có thể sử dụng điểm để mua sản phẩm trên trang www.nhasachcaibe.com.

6. Những trường hợp không áp dụng tích điểm

Không áp dụng cho khách hàng cơ quan, doanh nghiệp, khách sỉ.